درباره ما


توسعه مهندسی بازار، و شرکت TMBA پایه‌گذار “نورومارکتینگ” نبودند و نیستند، اما شرکت TMBA، توسعه مهندسی بازار، و اینجانب علاقه‌مندیم “نورومارکتینگ” در ایران گسترش یابد.
چرا؟ بازاریابی در ایران به رغم پیشرفت‌های فراوانی که داشته، همچنان در بند “بازاریابی سنتی” است و تا رسیدن به بازاریابی مدرن، فاصله‌ای فاحش با کشورهای پیشرفته و بنگاه‌های پیشتاز جهانی دارد.
“نورومارکتینگ” یک راه میان‌بُر و رؤیای دست‌ یافتنی برای ما در ایران است که به مدد آن می‌توانیم همپا و همگام با کشورهای پیشرفته جهانی پیشرفت کنیم.
تعجب نکنید. ابزار و ملزومات نورومارکتینگ به همراه دانش تخصصی آن در ایران موجود است. نیاز به همت ایرانیان با پتانسیل داریم.
این خبر را بخوانید: “نخستین کنگره بین‌المللی علوم اعصاب پایه و بالینی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۱ در تهران برگزار می‌شود. هزار شرکت کننده در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی و سالن‌های موازی آن حضور می‌یابند تا از نتایج مطالعات پژوهشی در حوزه نوروساینس آگاه شوند. بیشترین سخنرانان این کنفرانس را دانشمندان ایرانی تشکیل می‌دهند که در محافل علمی بین‌المللی زبانزد هستند. بسیاری از جوانان دانشگاه‌های علوم پزشکی و علوم پایه، مقالات ارزشمندی ارائه کرده‌اند تا جایی که مدیران برگزار کننده کنفرانس ناگزیر شدند پانل جداگانه‌ای برای این جمع وسیع جوانان متخصص مهیا سازند.”
خوشبختانه تجهیزات پزشکی مناسب فعالیت‌های نوروساینس در ایران نیز موجود است. اکنون به پارادایم شکنی نزد دو گروه نیازمندیم؛ الف) متخصصان نوروساینس   ب) متخصصان مارکتینگ

TMBA پل ارتباطی بین این دو گروه متخصصان و آغازگر این پارادایم شکنی است.

الف) متخصصان نوروساینس (عصب‌شناسی): سال‌ها است متخصصان نوروساینس در ایران با استفاده از تجهیزات نوین پزشکی آثار و علائم حیاتی انسان را ثبت و ضبط می‌کنند. کافی است بدانند می‌توان از این علائم حیاتی انسان پلی زد تا به فعالیت‌های بازار نظیر بازاریابی، تبلیغات، و فروش دست یافت.

ب) متخصصان مارکتینگ (بازاریابی): سال‌ها است متخصصان بازاریابی در ایران با استفاه از روش‌های متعدد بجز تجهیزات پزشکی توانسته‌اند فعالیت‌های بازاریابی، فروش، و تبلیغات را هدایت کنند. اکنون خوب است بدانند می‌توانند از این ابزارها برای فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغات، فروش استفاده کنند.

ما در شرکت TMBA برای پارادایم شکنی هر دو گروه متخصصان نوروساینس، و مارکتینگ اقداماتی را به انجام رساندیم و علاقه‌مندیم با حمایت و همکاری متخصصان، این اقدامات در سطح گسترده‌تر در TMBA و در دانشگاه‌های کشور بویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیریت بازرگانی تداوم یابد.

اقدامات TMBA برای “نورومارکتینگ”

TMBA به عنوان “قلب بازاریابی ایران” همواره کوشیده است موضوعات روز بازاریابی را مورد توجه قرار دهد. در این باره نیز (نورومارکتینگ) اقداماتی را به انجام رسانده‌ایم که عبارتند از:
●درج مطالب نورومارکتینگ در سایت خودم
● درج اخبار “نورومارکتینگ” به صورت جسته و گریخته در نشریه توسعه مهندسی بازار و سایت مارکتینگ نیوز
● درج معرفی کتاب (The buying brain) اثر دکتر پرادیب از انتشارات جان وایلی در توسعه مهندسی بازار
شماره۲۶، مرداد و شهریور ۱۳۹۱
● انتشار نشریه توسعه مهندسی بازار با محوریت نورومارکتینگ (شماره ۲۷، مهر و آبان ۱۳۹۱)
● تولید یک لوح فشرده(DVD) حاوی ۱۰ فیلم از مؤسسات برتر جهانی و مؤلفان ممتاز نورومارکتینگ
●تأسیس دپارتمان “نورومارکتینگ” آماده عضو‌گیری از استادان و دانشجویان علاقه‌مند به موضوع
●ارتباط با انجمن علوم نورومارکتینگ (NMSBA) و …

چگونگی تحقق رؤیای دست‌یافتنی برای گسترش “نورومارکتینگ” در ایران

برای گسترش کاربرد “نورومارکتینگ”، کافی است نخست پارادایم شکنی صورت گیرد. ما هنوز در بند بازاریابی سنتی هستیم. دانشگاه‌های کشور هنوز تمایل دارند با واحدهای درسی مرسوم و معمول، دانش بازاریابی را برای دانشجویان لیسانس، فوق لیسانس،  دکتری انتقال دهند.
ضرورت تغییر در واحدهای درسی اجتناب ناپذیر است. بنابر آنچه از دانشگاه‌های معروف دنیا نظیر ملبورن استرالیا می‌دانیم، “نورومارکتینگ” جزو دروس دانشجویان کارشناسی ارشد دکتری است. دانشجویان در پایان ترم باید گزارش دقیقی از فعالیت‌ عملی خود ارائه دهند تا نمره نهایی داشته باشند.
ما هنوز حتی یک کتاب درسی در این باره نداریم. آنچه موجود است صرفاً کتابهایی است در حوزه نوروساینس یا مطالعات علوم شناختی نظیر “مغز یادگیرنده”.
به نظر می‌رسد شتابان باید پژوهش‌های دانشجویی را به سمت “نورومارکتینگ” سوق داد. این کار مستلزم همکاری صمیمانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های مدیریت بازرگانی است. کافی است در آینده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شود که دانشگاه‌ها برای ارتقای خود در رشته‌های مدیریت بازرگانی، باید از متخصصان نورولوژی نیز عضو هیأت علمی تمام وقت داشته باشند.
تغییراتی نیز در برخی مجلات علوم پزشکی صورت گیرد تا به موضوعات “نورومارکتینگ” نیز توجه کنند. همچنانکه در خارج از کشور بسیاری از متخصصان نوروساینس همگام و پا به پای متخصصان “مارکتینگ” فعالیت خود را به انجام می‌رسانند.
سالها پیش عنوان کردم مطالعات بین رشته‌ای، رمز و راز تحول دانشگاه‌ها و صنعت ایران است. اکنون علاقه‌مندم بگویم برای حوزه‌های بازاریابی، فروش و تبلیغات آماده‌ایم تا در شرکت TMBA این اقدامات را در حوزه نورومارکتینگ آغاز کنیم.


گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران