خواندنی ها » مرکز مطالعات نورومارکتینگ
0 نظر

1. اشاره به پول شما را مغرور می کند.

تصاویر و هر نوع اشاره ای به پول، به شما حس غرور می دهد و می تواند شما را به سمت اقداماتی خودخواهانه هدایت کند، از کمک به دیگران باز دارد و به بیان کلی تر شما را خودمحور سازد. اینگونه نشانه ها را می توان در مورد محصولات پولساز استفاده کرد؛ محصولاتی که مصرف کننده با خرید آنها قصد کسب درآمد دارد. اما در مورد محصولات گران اثر عکس دارند. همچنین در مورد اقدامات خیریه و زمانی که به احساسات همدردی و بخشندگی نیاز است، نباید از اشارات پولی استفاده کرد.

0 نظر

در این بخش از نقشه ی مغز، شما می آموزید که چگونه با استفاده از ۶ بلوک پیام ساز ساده، حداکثر اثر گذاری را روی مغز خزنده داشته باشید. این ۶ واحد پیام، مجموعه ای قدرتمند از ابزارهایی هستند که می توان از آن در هر نوع ارائه ی فروشی، اعم از بازاریابی با استفاده از ایمیل، بروشور، ارائه ی پاورپوینت و... استفاده کرد.

0 نظر

مغز جدید؛ دانشمند منطقی

پس از بررسی مغز قدیم به عنوان مسئول حفظ بقا، انرژی و ادامه نسل و مغز میانی به عنوان منشا ادارک احساسات اکنون نوبت به مغز جدید یا نئوکورتکس می رسد.

مغز جدید یا مغز منطقی، جدیدترین بخش شناسایی شده در ساختار مغز از نظر فرضیه تکامل است. پردازش زبان، سخنرانی، خواندن، نواختن، گوش-دادن به موسیقی، تفکر، برنامه ریزی و ... همه توسط مغز جدید انجام می‌شود.

0 نظر

مغزمیانی؛ کودک بازیگوش احساساتی

مغز میانی، مغز عاطفی یا قسمت لیمبیک مغز، قسمتی است که احساسات پردازش می‌شوند.

0 نظر

این بار از نگاهی کمی متفاوت تر به محرک های موثر بر مغز قدیم می پردازیم. این شش بلوک، زبان مغز خزنده را رمزگشایی می کنند. برای شناخت درست نوع عملکرد مغز قدیم یا خزنده، باید با محرکهای آن آشنایی کامل داشت.

قبلی بعدی
گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران