مرکز مطالعات نورومارکتینگ
ارسال مقاله


پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به مبحث نورومارکتینگ و کاربرد تجهیزات عصب شناسی در بازاریابی ، می توانند مقالات خود را برای ما ارسال نمایند تا بر حسب نیاز با درج نام و منبع نگارنده مورد استفاده قرار گیرد.


نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

مقطع و رشته تحصیلی :

نام دانشگاه :

موضوع مقاله :

انتخاب فایل :

توضیحات لازم

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران